Em Gái Tôi Lyrics

by Unknown

Em chừ, em chừ gửi bóng nơi mô ?
Cầu bao nhiêu nhịp em còn, còn nhớ không ?
Sông Hương, sông Hương nước chảy êm đềm
Giọng hò mái Nhị ngân dài nỗi nhớ thương

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em còn, em còn nhớ Huế không em ?
Ðường vô thành Nội mát rượi cả bước chân
Vân Lâu, Vân Lâu bên đợi bên chờ
Thuyền về Vỹ Dạ hai bờ nghe lá reo

Huế ơi, ơi Huế ơi !
Nhớ tiếng "dạ thưa" của em răng ngọt lịm !
Nhớ nón nghiêng nghiêng che đôi má em hồng
Nhớ nắng sân trường áo như bướm lượn
Anh ngẩn ngơ ngồi dạo khúc Nam Bình

Em chừ, em chừ chừ gửi bóng nơi mô
Ðường xưa phố nhỏ mơ hoài một bóng em
Ai đi, ai đi không hẹn quay về
Cho thương nhớ thoả tấm lòng bao ước mơ

Cho thương nhớ thỏa tấm lòng bao ước mơ !