Em Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics

by Quốc Bảo

Em cứ như lá non
Xanh biếc không phấn son
Trong nắng em mướt như nhung
Em hát trời im gió
Em hát đồi thông rũ vai nghe
Em hát trên dốc cao
Bên những con phố nâu
Em hát thơm nức môi hoa
Em cứ là em thế
Em cứ hiền xinh như thế!

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðể cho gió trong lành hơn
Ðể nắng ấm áp hôn tay hồ
Ðể cho ta nữa, để cho ta ngắm em
Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
Em ra hồ soi mắt mình thấy ta ở đó.

Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
Ðã yêu tình sâụ