Anh Chàng Lười Lyrics

by Unknown

Kìa trâu là trâu ăn lúa,
tôi đứng coi trâu ngoạm mà run
Trâu đói tôi nào đâu dám đuổi
cặp sừng nhọn ghê
Kìa trâu là trâu ăn lúa,
tôi đứng coi trâu ngoạm mà run
Chờ nó ăn rồi tôi mới đến đuổi
trâu chạy cong đuôi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Chờ cho là cá sấu chết,
tôi mới bắt đem về nhà tôi
Còn sống nào tôi đâu dám bắt
răng nhọn sợ ghê
Kìa con là con cá sấu
đuôi nó to quẫy mạnh ớn xương
Chờ nó chết rồi tôi mới bắt đem
về nhà của tôi

Kìa bao là bao không lúa
tôi vác luôn một mạch về nhà
Bao lúa đang đầy tôi không vác
tôi lủi chuồn ngay
Chờ cho là kho hết lúa
tôi vác bao không cho mà xem
Còn lúa tôi nào đâu dám vác
tôi sợ ẹo cái lưng


Kìa cô nàng mê tôi quá
sao trái tim tôi đập tùm lum
Cô gái ơi đừng mong đám cưới
đừng chờ đợi tôi
Vì cô nàng yêu tôi trước cô
phải theo tôi cho mà xem
Chừng đó cho dù tôi biếng nhác
cũng đâu sợ đói meo