Dây Thân Ái Lyrics

by Lê Lừng

Dây Thân Ái[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
lan rộng muôn nhà
Tay sắp xa nhưng tim không xa
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng
Ca hát vang không gian đơm hoa
Ðường tuy xa nhưng tình bao la
Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần
Gan thép ta chia tay đừng buồn

Lê Lừng Lyrics