Em Muốn Sống Mãi Bên Anh Lyrics

by Ngoại Quốc

Khi em thấy anh đứng chốn nào
Em run rẩy như té nhào
Và khi anh cất tiếng nói cười
Cả chân tay em thấy rụng rời

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thời gian qua em mới biết rằng
Có điều anh che giấu trong lòng
Hồn em chợt rơi nước mắt buồn
Em thấy tình yêu trong mắt anh xanh

Hỡi Anh! Em muốn sống mãi bên anh!
Vì em đã quá yêu anh
Như những tình yêu thiết tha
Hỡi Anh! Anh muốn sống mãi bên em?
Như em đã quá yêu anh
Xin cho đôi ta mãi bên nhaụ

Anh sao hứa trong tim lúc nào
Sẽ không bao giờ bày tỏ cõi lòng?
Sao anh tự mình làm khổ chính mình?
Ðể được gì hay chỉ đớn đaủ

Hỡi Anh! Em muốn sống mãi bên anh!
Vì em đã quá yêu anh
Như những tình yêu thiết tha
Hỡi Anh! Anh muốn sống mãi bên em?
Như em đã quá yêu anh
Xin cho đôi ta mãi bên nhaụ

Thời gian qua em mới biết rằng
Có điều anh che giấu trong lòng
Hồn em chợt rơi nước mắt buồn
Em thấy tình yêu trong mắt anh xanh

Hỡi Anh! Em muốn sống mãi bên anh!
Vì em đã quá yêu anh
Như những tình yêu thiết tha
Hỡi Anh! Anh muốn sống mãi bên em?
Như em đã quá yêu anh
Xin cho đôi ta mãi bên nhaụ