Bến Duyên Lành Lyrics

by Phạm Thế Mỹ

Ai đi qua trên bến nước làng tôi
Dừng chân nghe cô lái hát khoan hò
Hò hò ơị.. Bên bến tự do trăng nước suôi dòng trôi
chim trắng bay ngàn lối

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trăng lên khơi chênh chếch bóng đầu non
để anh tôi buông mái ngắm trăng tròn
Hò hò khoan, bên bến đò ngang soi bóng con thuyền nan
ta đắp xây mộng vàng

Mai về ngược sóng Ðồng Nai
Sông dài lại thắm tình ai
Ðời có em quên lầm than ruộng lúa kia cho thơm vàng đời nghèo thêm dịu dàng
khoan hòa khoan -
Lặng nghe tiếng sáo diều tô,
ruộng xanh ai tưới mồ hôi
để cho cô gái làng tôi,
áo lành thêm trắng, vôi thắm đôi môi cười


Ðây quê tôi cao vút bóng dừa xanh
Ðời êm trôi trong mái lá dịu lành
về nơi đây xem bóng cò bay
xem nắng lên vàng cây, xem lúa xanh mùa cấỵ
Yêu thương nhau
tay giữ lấy bàn tay
dù mai sau mưa nắng có phai màu
Ðầy trăng ơi
vui mái chèo lơi
Trăng thấm duyên tình tôi
Trăng ấm êm cuộc đời