Duyên Nước Tình Trăng Lyrics

by Hoàng Nguyên

Thuyền xuôi mái
Ðêm nay vui với thuyền xuôi mái
Với thuyền xuôi mái
vui với vũng trăng giãi với vũng trăng giãi
vui trời của sông dài

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Giọng hò khoan
trên sông nghe cất giọng hò khoan
cất giọng hò khoan nghe mấy lời trăng nước mấy lời trăng nước
Nghe trời lắng trăng tàn
Ô ơi ơ ô hờ hớ hơ Một một dòng nước trong trăm dòng nước đục một trăm người tục một chục người thanh
Ðêm nay trăng giải cuối ghềnh biết tìm ai tâm sự em tỏ tâm tình non là nước non

Hơ ớ ơ ơ ờ
Hớ hơ là hô hô
Một dòng nước trong đôi dòng nước đục
một trăm người tục thì một chục người thanh
Duyên đưa anh lại biết, gạt chèo trăng xuôi mái anh tỏ tâm tình
non là nước non

Ðêm nay đây trên sóng dài trăng có tàn mà tình không vơi
Sông xanh xanh ghi mối tình Ðôi lứa mình như nước sông đầy

Hò ơi ta vui mái chèo
Hò ơi mai về bến nghèo
Nhai miếng trầu rồi đẹp duyên nhau
Vui kiếp nghèo dù đời gieo neo
Có Trăng bao la vì vui duyên ta
với đời mặn mà vui sông sâu cho đời dù nghèo
đời dù nghèo nhưng tình dài lâu
Ðêm lan xa
trăng xế tà nghe tiếng gà đã về làng xa
sông trôi mau
đưa mái chèo
trăng nước hòa nên mối duyên nghèo
trăng nước hòa nên mối duyên nghèo