Ánh Trăng Lyrics

by Quốc Bảo

Lòng trống không để cho ánh trăng vào
Nhắc em mùa đông đã tàn
Tình đã thay lòng ai đã thay
Còn ánh trăng vào nhắc em tình yêu sống lại
Rồi trái tim lại hồng dưới trăng
Ðể đón anh về vui

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Có anh trong đêm trăng
Lòng sáng hơn trăng
Có anh trong tay em
Tình yêu đang chín
Có thêm bao nhiêu trăng
Vừa sáng cơn mơ
Thêm anh thôi thêm
Bao mùa trăng.