Em Sẽ Yêu Anh Mãi Lyrics

by Vinh Sử

Anh là nghệ sĩ
Mà nghệ sĩ mấy ai sang giàu
Anh là nghệ sĩ
Mà nghệ sĩ dễ thường u sầu
Anh là nghệ sĩ
Mà nghệ sĩ rất hay mộng mơ
Anh là nghệ sĩ
Ðời phiêu lãng biết đâu bến bờ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhưng em yêu anh nên chẳng thiết sang giàu
Nhưng em yêu anh nên nào biết u sầu
Một vầng trăng sáng một dòng suối mát
Một làn hương ngát cho mình đắm say

Anh là nghệ sĩ
Dệt khúc hát thắm tươi cho đời
Anh là nghệ sĩ
Làn hơi ấm hiến dâng bao người
Cho dù nghệ sĩ
Thường mang nỗi xót xa đầy vơi
Em còn yêu mãi
Và yêu đến suốt đời anh ơi ... !!!