Ðà Lạt Nhớ Lyrics

by Nguyễn Ngọc Thiện

Chiều nhìn mưa rơi rơi Ðà Lạt nhớ,
chiều nhìn mưa rơi rơi
Ðà Lạt thương. Mưa rơi! như những giọt rơị
Mưa ơi! mưa có nhớ người thương.
Chiều nào ta bên nhau Ðà Lạt nhớ một nụ hoa trao nhau nguyện bờ môi,
bên nhau xao xuyến ngàn thâu, yêu nhau, yêu tiếng hát cỏ non.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðà Lạt nắng, và gió, và hoa, trong lòng tôị
Ðà Lạt mưa, nhẹ rơi, nhớ mãi khi xa rồị
Lao xao trôi nhẹ lên cao, lời thì thầm dung thấụ
Yêu nhau, yêu ngàn thông reo, yêu nắng gió lập đông.
Ðà Lạt nắng và gió,
cho trái tim nồng saỵ
Ðà Lạt mưa nhẹ rơi, nhớ mãi trong lòng ai