Bóng Dáng Thiên Thần Lyrics

by Nguyễn Ngọc Thiện

Nhiều khi to[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
^i buồn đi tìm chốn nao bình yên.
Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương.
Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi
Nụ hồng xưa xóa bao nắng mưạ
Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân,
Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông,
Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thợ
Lời tình riêng sao chưa lên tiếng.
Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm
Giờ trăm năm những nỗi xót xa trong lòng.
Hố hộ....
Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy
Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ caỵ
Hố ......hộ....
Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên.
Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương.
Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi
Nụ hồng xưa xóa bao nắng mưạ
Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân,
Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông,
Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thợ
Cuộc tình duyên, bao năm lưu luyến
Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm
Giờ trăm năm những nỗi xót xa trong lòng.
Hố hộ....Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy
Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ caỵ
Hố ......hộ....
Phố khuya bước âm thầm còn lại tôi một bóng.