Không Còn Ai Lyrics

by Nguyễn Ngọc Thiện

Không còn ai đi chung một đời,
Không còn ai chia xớt màu xanh,
Không còn ai chia lời thở than,
đêm tôi về độc bước đơn côị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Không còn ai tôi đi một mình
Cùng với bóng qua cánh đồng ngời
Trên một màu rêu phong cỏ buốt,
Viên đá buồn ngồi hát trong tranh.

Người xa tôi như mây mịt mù
Còn lại tôi xanh rêu đợi mình,
Mai tôi về mưa thu chẻ lối
Vắng quá trời tôi cộng bóng tôị