Ði Học Lyrics

by Bùi Ðình Thảo

Hương rừng thơm đồi vắng
nước suối trong thì thầm
Cọ xòe ô che nắng
râm mát đường em đi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước.
Hôm nay mẹ lên nương,
Một mình em đến lớp.
Hương rừng thơm đồi vắng,
Nước suối trong thì thầm,
Cọ xòe ô che nắng,
Râm mát đường em đị

Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây,
Cô giáo em tre trẻ,
Dạy em hát rất haỵ
Hương rừng thơm đồi vắng,
Nước suối trong thì thầm,
Cọ xòe ô che nắng,
Râm mát đường em đị