Em Gái Hậu Giang Lyrics

by Lâm Hoàng

Chiều nay anh đưa em về
Hậu Giang quê hương đôi mình
Ðường xưa bóng dừa che nắng
Xuồng em nhẹ lướt trên sông

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bàn tay em đây dịu hiền
Ngọt thơm trái xanh khắp miền
Hậu Giang sóng tình em đó
Chờ anh chung hát câu hò

Hậu Giang ơi! Hậu Giang ơi!
Giòng sông nước bạc xuôi về
Phù sa nặng ước câu thề
anh về còn nhớ em chăng ?
Xin trời đừng nỡ cánh ngăn

Chiều nay đôi ta chung về
Hậu Giang ta chung lời thề
Dù cho cánh bèo trước gió
Tình ta chung hát câu hò