Gọi Chút Tình Thương Lyrics

by Lâm Hoàng

Miền Tây quê hương tôi yêu dấu
Qua bao ngày nước lũ lụt trôi
Miền Tây quê hương tôi yêu dấu
Sao bây giờ khốn khổ tả tơi
Ôi đau lòng người ở phương xa
Thương cho đau xót quê nhà
Sầu nỗi xót xạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bà con nơi phương xa yêu dấu
Nơi quê nhà nước lũ lụt trôi
Ruộng xanh nơi quê hương bát ngát
Nay chỉ là đồng nước mênh mông
Xin quê mình càng được yêu thương
Trong cơn bão lụt không lường
Gọi chút tình thương.

ÐK:

Ðồng Tháp ơi cơn mưa nước lũ phá bờ
An Giang phố chiều ngặp nước
Ðường phố xưa xuồng ghe tìm sát gia đình
Thương cho mắt mờ lê, ướt
Ôi trời sao cảnh lầm than.

Bà con nơi phương xa yêu dấu
Nơi quê nhà nước lũ lụt trôi
Ruộng xanh nơi quê hương bát ngát
Nay chỉ là đồng nước mêng mong
Xin quê mình càng được yêu thương
Trong cơn bão lụt không lường
Gọi chút tình thương.....