Ai Nói Yêu Em Ðêm Nay Lyrics

by Trần Thiện Thanh

Nhịp 4/4 Chậm, ai oán Ðiệu Slow Hợp âm Sol trưởng

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ai nói yêu em đêm naỷ
Ai nói yêu em đêm maỉ
Ai sẽ yêu em sau nàỷ
Son phấn nào giết ngây thở
Ánh đèn nào màu đơn côỉ
Lệ sao nhiều hơn mưa lũ

Ai dìu bước em đêm naỷ
Ai dìu bước em đêm mai
Ai dìu bước em tương laỉ
Nhịp chân nào . . . đưa rã rờỉ
Ôi tiếng kèn nghẹn như tiếng khóc
Thương cho người một kiếp vô duyên

Rồi từng đêm . . . từng đêm
Qua biết tay . . . bao người
Một lần son . . . nhạt môi
Cay đắng thêm . . . trong đời

Tàn một . . . cơn mê
Bẽ bàng một . . . mình ai
Nghe như trong lòng
Giông tố . . . đang buốt sâu

Ai nói yêu em đêm naỷ
Ai nói yêu em đêm maỉ
Ai sẽ yêu em sau nàỷ
Khi bóng chiều thẫn thờ rơi
Vũ trường chợt bừng cơn say
Ai nói yêu em đêm naỷ

Ðời chẳng mong . . . chờ ai
Sắp đến trong . . . tay người
Ðời chẳng mong . . . chờ ai
Không vấn vương . . . tơ chùng

Tàn một . . . đêm sau
Qua một bàn . . . cờ vui
Tương lai tan thành
Sương kín . . . trong nửa khuya

Ai nói yêu em đêm naỷ
Ai nói yêu em đêm maỉ
Ai sẽ yêu em sau nàỷ
Khi xế chiều phấn son phai
Rã rời cuộc đời buông say
Ai nói yêu em đêm naỷ