Giận Nhau Một Tuần Lyrics

by Unknown

Lặng lẽ hai người không nói năng giận nhau làm cả đôi bẻ bàng
Không muốn nhìn mà cứ quay lưng hai đứa giận đòi hết thư tình
Khi chẳng hợp duyên hợp tính
Một đứa hay buồn hay giỗi hơn lại thêm một đứa hay trách hờn
Khi đối mặt là cải nhau thôi như pháo nỗ ngày tết trong đời
Không đứa nào chịu kém một lời
Từ ngày hai đứa giận hàng xóm lắm xôn xao
Còn thêm dăm đứa bạn nhiều bàn tán ra vào
Giận nhau dù một vài giây phút tưởng dài bằng ba năm
Giận mãi bây giờ hai đứa thôi lại thương lại nói yêu nhất đời
Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau tay nắm chặt kê sát đôi đầu
Hai đứa bảo chuyện cũ nên hoạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Giận mãi nên tình không thiết tha gần nhau là cứ luôn bất hoà
Không đứa nào chịu kém cho yên hay nói được một tiếng êm đềm
Hai đứa chẳng còn thương còn mến giận lúc ban chiều đến sớm mai
Tình yêu ngày cũ chưa nối lại hai đứa chẳng bàn tính tương lai
Không nói chuyện ngày tháng lâu dài khi đã gặp là hết một tuần
Từ ngày hai đứa giận chẳng muốn bước đi đâu
Bạn thân không thấy mặt, chủ nhật trốn trong nhà
Giận nhau bảy ngày trọn qua hết tuần này giận lâu hơn
Giận bớt đi lại hai đứa vui chẳng ai giận mãi nhau suốt đời
Tô thắm lại màu phấn son môi hai đứa cùng nhìn nhau nô cười
Vui đến rồi giận trả cho đời