Hồn Quê Lyrics

by Võ Ðức Thu

Bình minh, hu[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
*ơng thôn tưng bừng nắng mới,
Chim hót vang trời, hồn quê thấm ngát tình đờị
Bình minh, thơ sinh cắp sách vui cười,
Bước chân non tiến đến ngày mai sáng tươị
Sóng lúa vàng tràn đến chân trời xanh,
Ruộng hoang nay dạt dào hạt sống ngon lành.
Trừ mù chữ, dân quê xây đời sống mớị
Trừ nghèo đói, dân quê sống vui muôn đờị
Bình minh, dân quê vác cuốc ra đồng,
Gieo khó khăn gặt ấm no cho toàn dân.
Muôn sóng vàng dạt dào hạt sống mênh mông,
Dân quê biểu dương sức sống lan hồng.
Ðời quê nghèo, lòng quê chất phác,
Nhưng hồn quê giờ ngát tình yêu núi sông.
Bình minh, hương thôn tưng bừng nắng mới,
Chim hót vang trời, hồn quê thấm ngát tình đờị
Bình minh, thơ sinh cắp sách vui cười,
Bước chân non tiến đến ngày mai sáng tươị
Sóng lúa vàng tràn đến chân trời xanh,
Ruộng hoang nay dạt dào hạt sống ngon lành.
Trừ mù chữ, dân quê xây đời sống mớị
Trừ nghèo đói, dân quê sống vui muôn đờị
Bình minh, dân quê vác cuốc ra đồng,
Gieo khó khăn gặt ấm no cho toàn dân.