Ðá Dế Lyrics

by Lê Quốc Thắng

Con dế trố[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ng trong hang bò ra
Con dế lửa trong hang bò đến
Con dế trống là con dế than
Cùng gặp nhau hai bên so càng
Hai con dế gây với nhau
Hai con dế đá với nhau
Con dế lửa bị gãy một chân
Con dế than bị ê một càng