Giờ Anh Mới Biết Sai Lyrics

by Unknown

LCK:
Thà rằng em cứ nói em chẳng yêu anh
Ðể lòng anh vơi bớt đi sầu đau
Thì gời đây đâu phải tìm nhau trên vạn tình sầu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
PTT:
Giờ thì anh muốn trách hãy chách em đi
Tại ngày xưa anh chẳng cần em
Mà ngày xưa đâu hay biết rằng em đớn đau vì ai

LCK:
Anh đi lang thang lê bước chân ... tìm bóng dáng em
Mưa rơi liu siu ôi hắt hiu ... tìm hoài không thấy

PTT:
Tìm chi nữa hỡi anh giờ em muốn cố quên
Lòng em rất đớn đau nhưng thà không đến với nhau

LCK:
Em ơi tim anh đau rất đau vì đánh mất em
Khi xưa do anh cũng chính anh là em đau đớn

PTT:
Ðừng tiết nuối nữa chi vì em đã bước đi
Một lần em đã thứ tha gời em phải khổ đau

LCK:
Hỏi vì sao em nỡ cất bước ra đi đời của anh đâu có lỗi lầm chi
Mà tại sao em nỡ bỏ đi không lời từ ly

PTT:
Tại vì anh lúc trước anh nỡ vô tâm để từng đêm em ngóng chờ anh
Chờ màn đem buôn xuống quạnh hiu cô đơn mình em