Dành Cho Em Lyrics

by Lương Bằng Quang

Dành cho em đêm trăng. Dành cho em sương khuyạ Dành cho em ấm em vòng taỵ Dành cho em bối rốị Dành cho em quyến luyến. Dành em hết tháng năm đời anh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Giờ mình anh bơ vợ Giờ mình anh thang lang. Giờ mình anh mãi đi tìm em. Vì sao khi cho nhau cả vòng tay ấm áp, để đêm nay sương rơi chờ mong.

DK 1: Cớ saỏ Lãng quên! Ðôi vầng trăng đong đưa dưới hiên nhà. Và cớ saỏ Bước đi! Ðể làm tình nhạt nhoà hơi ấm. Chỉ biết nhung nhớ cho thêm buồn. Xin trao riêng em lệ ướt, khoé mi còn caỵ

Dành cho em đêm trăng. Dành cho em sương khuyạ Dành cho em ấm em vòng taỵ Dành cho em bối rốị Dành cho em quyến luyến. Dành em hết tháng năm đời anh.

Giờ mình anh bơ vợ Giờ mình anh thang lang. Giờ mình anh mãi đi tìm em. Vì sao khi cho nhau cả vòng tay ấm áp, để đêm nay sương rơi chờ mong.

DK 2: Cớ saỏ Lãng quên! Ðôi vầng trăng đong đưa dưới hiên nhà. Và cớ saỏ Bước đi! Ðể làm tình nhạt nhoà hơi ấm. Chỉ biết nhung nhớ cho thêm buồn. Xin trao riêng em lệ ướt, khoé mi còn caỵ Cho em niềm vui trong những khi em buồn. Theo em từng đêm trong giấc mơ thiên thần. Vì anh yêu em bằng con tim kia người hỡị

DK 1: Cớ saỏ Lãng quên! Ðôi vầng trăng đong đưa dưới hiên nhà. Và cớ saỏ Bước đi! Ðể làm tình nhạt nhoà hơi ấm. Chỉ biết nhung nhớ cho thêm buồn. Xin trao riêng em lệ ướt, khoé mi còn caỵ