Ðã Yêu Trọn Con Tm Lyrics

by Ðức Thịnh

Vậy là tình buồn chôi vậy là em giối gian
tôi vậy thôi buồn ơi vỡ tan cộc tình rồị
Ngày xưa yêu em trao chọn con tim, giờ
em lấy nó mất rồi, em đi rồị Còn gì là tình
yêu còn lại lỗi nhớ quạnh hiu tả tơi
chơi vơi con tim ta giã dời .
Tìm bao nhiêu năm bây giờ đã hết lời chia
tay với lỗi buồn ..
Dịu cay lòng ta đau tình càng nhớ sao,
tháng năm nào phút giây nào đâu thấy
như tiếng chân người về từng ngày buồn trôi đi
não lề, bao giờ tim mình quên
được những ngày xưạ Có trách lòng ta đau
giờ tình mới thôi đau dấu yêu còn trái tim
nào đâu thấy, bao giờ mới quên được người
mà còn bao lâu vết thương lành.
Trong lòng ta còn dành chọn hết về em..
Còn gì là tình
yêu còn lại lỗi nhớ quạnh hiu tả tơi
chơi vơi con tim ta giã dời .
Tìm bao nhiêu năm bây giờ đã hết lời chia
tay với lỗi buồn ..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Dịu cay lòng ta đau tình càng nhớ sao,
tháng năm nào phút giây nào đâu thấy
như tiếng chân người về từng ngày buồn trôi đi
não lề, bao giờ tim mình quên
được những ngày xưạ Có trách lòng ta đau
giờ tình mới thôi đau dấu yêu còn trái tim
nào đâu thấy, bao giờ mới quên được người
mà còn bao lâu vết thương lành.
Trong lòng ta còn dành chọn hết về em..