Ðêm Ðông Lạnh Trời Mưa Xuống Lyrics

by Phạm Anh Dũng

Ðêm đông lạnh bên đường vắng
Công viên buồn ánh đèn trắng
Bầy chim đã rũ trên cành
Trời mưa xuống, ai xa dần ...

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm đông lạnh mây lạc bến.
Ghế đá buồn không người đến.
Người phiêu lãng đã xa vờị
Trời mưa xuống lá rụng rơi ...

Ðêm đông lạnh ai đàn trong gió.
Âm điệu buồn xóa nhòa vần thợ
Và về đâu bao cánh sao mờ?
Và tìm đâu bao nghìn ước mở

Ðêm đông lạnh, con thuyền không bến
Trong sương mờ tiếng hát lênh đênh:
Cuộc tình xưa tiếc mấy cho vừa,
Ngàn lời gió đưa mộng vào mưa ...

Ðêm đông lạnh em ngồi đó
rũ tóc buồn bên trời gió
Ngàn cây lá rớt bên thềm
Trời mưa xuống trên vai mềm

Ðêm đông lạnh ôi lạnh giá!
Tiếng guốc buồn xa vội vã
Giòng sông cũ nước cuốn trôị
Trời mưa xuống ... Thấm ... bờ ... môi ...