Áp Lực Lyrics

by Hồ Duy Minh

Ðừng bắt anh phải đau buồn ,
Ðừng bắt anh phải âu sầụ
Ðừng bắt anh phải đau đầu , đừng gây thêm áp lực cho anh.
Cuộc sống rối ren quá nhiều , nhiều lúc muốn quên tất cả mà chúng ta phải cách xa
Ðừng gây thêm áp lực cho anh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Vì anh đã sống quá nghĩa tình .
Anh Sống không cho bản thân mình.
Sống cho em , sống cho cuộc đời ngày saụ
Vậy mà em chẳng hiểu thế nào làm sao ta mới sang giàu ,
Ráng lên em , ráng lên em mai sau này giàu anh se lo cho em .