Anh Vái Trời Lyrics

by Phạm Duy

Ðôi mắt tròn đen như búp bế
Cô đã nhìn anh rất kiêu sa
Anh vái trời, anh vái trời cho cô dễ giậy
Cô dễ nghe, dễ giậy nghẹ..
Ðôi guốc mầu cao như trái núi
Xiêm áo mùa thi vẫn sênh sang
Anh vái trời, anh vái trời cho cô vấp té
Ðể anh nâng, để anh nâng

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh vái trời cho cô thích mộng
Ðể anh ngồi kể chuyện anh mơ
Ðêm hôm qua có chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò
A á a a
Anh vái trời cô chẳng dửng dưng
Hết coi anh là xứ hoang đường
Cho anh còn mời cô đi phố
Dắt cô vào coi cải lương
Ði coi cải lương...

Hai ngón vàng tay sơn khói thuốc
Cô níu thời gian vốn vô tâm
Anh vái trời, anh vái trời cô không dễ giận
Không dễ ghen, dễ giận ghen
Ðôi mắt tròn đen như búp bế
Mai kén chồng xin nhớ anh nghe
Anh vái trời, anh vái trời đôi ta dễ có
Bầy trẻ oe oe
Oe oe Oe oe Oe oe Oe oẹ..