Em Hiền Như Ma Soeur Lyrics

by Phạm Duy

Ðưa em về đưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưả
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Ðôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi phạ.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng..
Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Ðưa em về dưới mưa, có nhau mà như xạ..

Em hiền như ma-soeur, vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêụ.
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo,
Hãy ru tên khờ khạo, em yêu này em yêụ..

Ðưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Ðưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa
Ðưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưả

Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã xa, thấm linh hồn em yêụ..
La la là lá la,.. lá la la la là
La la là lá la,.. lá la là la lạ..........