Ðôi Khi Ta Muốn Khóc Lyrics

by Lê Hữu Hà

Ðôi khi ta muốn thoát ly, đi thật xa khỏi khung trời này,
lên rừng làm bạn vui với hươu nai
Ðôi khi ta muốn thoát ly, đi thật xa khỏi cuộc đời này,
xa lìa chuyện ganh đua vói chê bai
Ðôi khi ta muốn khóc khi thấy con người không biết thương đồng loại
con người thường khoe khoang rất khôn ngoan
Ðôi khi ta múôn khóc, khi thấy nhân loại tranh miếng ăn từng ngày,
vui lòng chịu luồn cúi dưới chân ai

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trong mơ ta luôn khát khao
một thế giới yên vui đầy dẫy tình ngừơi
với bao con tim chân thành và nhân ái
Trong mơ ta luôn khát khao
câu nói thương yêu không một chút lọc lừa
để ta nghe thương cuộc đời hơn nữa
để ta nghe thương con người nhiều hơn xưa

Ðôi khi ta thấy chán chê, khi tình thương đã không tồn tại,
nhân tình tựa như gíó thoảng mây bay
Ðôi khi ta thấy xót xa, khi nhìn anh chiến binh mù loà
nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa

Trong mơ ta luôn khát khao một thế giới yên vui
....................nghe cuộc đởi khoe khoang với ba hoa

Mai đây ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi khung trời này
lên rừng làm bạn thân với hươu nai
Mai đây ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi cuộc đời này
xa lìa chuyện ganh đua vói chê bai

la là là la lá lá la lạ..........