Giọt Sầu Lyrics

by Trần Quan Long

Quê-hương tôi!
Nhạc nức-nở đoạn-trường
Men rượu đắng dìm loạn-cuồng
Ðời vạn lý chập-chùng buồn.
Quê-hương tôi!
Ðường xưa dưới ánh sương,
Ngập không gian gió mưạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Quê-hương tôi!
Một góc địa-cầu sầu,
Trọn một góc địa-cầu sầụ
Gọi thuợng-đế rồi gục đầụ
Quê-hương ơi!
Giờ chia sớt với ai
Niềm đau thăm-thẳm nàỷ

Mộng du trong kỷ-niệm, ngục tù tối giam tôi, đạiđương ngăn chia đôị
Phương trời xa cách rồi, phương trời nào băng giá, phương trời này đơn-côị
Cho cay-đắng một trời, cho hoang-vắng một thờị
Hay tang trắng trọn đời, tang trắng trọn đời này thôị

Xa quê nửa địa-cầu
Ðể bạc đầu trọn niềm sầu trên vai áọ
Ôi hoang-vắng nghẹn-ngào
Ðể ngàn đời còn gục đầu giữa đêm sầụ