Giữa Hai Mùa Mưa Nắng Lyrics

by Trúc Hồ

Giữa hai mùa mưa nắng chắc em đã quên
Những chuỗi ngày thơ ngây, ngồi quán cóc bên hàng cây
Giữa hai mùa mưa nắng, anh ngồi đứng tháng ngày qua
Nhớ ly cà phê đá đặm màu chia ly

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ở bên đó, giờ này chắc bụi đầy đường đi
Anh vẫn muốn là hạt bụi được theo em về
Ðừng tấm nghe em, giữ lại một chút anh trên người
Ðừng tấm nghe em, giữ lại một chút anh trên thân thể em

Giữa hai mùa mưa nắng, em còn nhớ gì không
Giữa hai mùa nắng mưa, anh vẫn chờ mong