Bài Hát Tuổi 20 Lyrics

by Dương Thụ

Trước mắt em là biển rộng
con sóng vỗ về chân trời mênh mông
Trước mắt em là con sông thuở nhỏ
Nơi ấy xa vời những ngày ấu thơ
Trước mắt em là một trời
Soi sáng con đường đi vào ban mai
Trước mắt em là còn sông thuở nhỏ
Nơi ấy xa vời những ngày ấu thơ
Trước mắt em là mặt trời
soi sáng con đường đi vào ban mai
Trước mắt em là đêm sâu thăm thẳm
che dấu bao điều bao điều không nói

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Biển hát một chân trời
dòng sông hát tuổi thơ ngây
Mặt trời hát trên môi cươì
êm thẳm sâu thắc mắc ai

Trước măt em là biển rộng
trước mắt em là mặt trời
trước mắt em mặt trời
Trước mắt em là tuổi hai mươi

Trước mắt em là biển rộng
con sóng vỗ về chân trời mênh mông
Trước mắt em là con sông thuở nhỏ
Nơi ấy xa vời những ngày ấu thơ
Trước mắt em là một trời
Soi sáng con đường đi vào ban mai
Trước mắt em là còn sông thuở nhỏ
Nơi ấy xa vời những ngày ấu thơ
Trước mắt em là mặt trời soi sáng con đường đi vào ban mai
Trước mắt em là đêm sâu thăm thẳm
che dấu bao điều bao điều không nói

Biển sóng không biết ngừng
dòng sông mãi về xa xăm
Mặt trời chiếu soi mỗi ngày
êm thẳm sâu mắt ai

Trước măt em là biển rộng
trước mắt em là mặt trời
trước mắt em mặt trời
Trước mắt em là tuổi hai mươi