Bài Thơ Hoa Ðào Lyrics

by Hoàng Nguyên

1.
Ngày nào . . . dừng chân phiêu lãng
Khách tới đây khi hoa đào vương lối đi
Màu hoa in dáng trời
Tình hoa lưu luyến người
Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
2.
Ngày nào . . . đường xuân phơi phới
Khách ngất ngây thấy hoa nở trên má ai
Rồi yêu hoa trên má
Mà ghi câu luyến nhớ thành bài thơ

Ðiệp khúc

Ôi! . . . Ðà Lạt là thơ . . .
Bài thơ mến yêu reo muôn đời
Dệt bằng tiếng gió ngàn reo
Qua đồi thông hay bên . . . bờ suối

Ôi! . . . Ðà Lạt là mơ . . .
Giấc mơ tiên nữ giáng xuống trần
Tóc mây buông lơi tha thướt bên hồ
Ðợi tình quân đến trong giấc mơ

Nhưng . . . rồi mùa hoa tàn
Người hoa . . . sao vắng mãi
Bao . . . chiều lòng mong chờ
Ðường hoa . . . sao hững hờ

3.
Ðể lòng . . . lữ khách tê tái
Cất bước đi nhớ hoa đào trên má ai
Màu hoa in trên má
Làm khách lưu luyến mãi Ðà Lạt ơi!