Phía Ân Tình Thong Dong Lyrics

by Nhật Vũ

Tháng mười vưa quay gót
Ai trên đỉnh chập chùng
cuối mùa lòng chưa nở
cuối mùa lòng chưa nở
em cứ tiếc vầng thụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Vẫn chưa về gặp mặt
hay ngần ngại cách ngăn
ai bên bờ hư huyễn
ai bên bờ hư huyễn
sao không đến một lần.

Nơi này nắng vẫn hanh
bên ấy giữ ân cần
ngày sắp dài mùa lạnh
ngày sắp dài mùa lạnh
tay ấm đợi tình nhân.

Có nghe chiều mong ngóng
phía ân tình thong dong
sẽ cuối đường êm ả
sẽ cuối đường êm ả
thu chín rực tình trong.