Em Huế Xưa Lyrics

by Nhật Vũ

1.
tình em Huế mộng nguyên trinh
thơ ta còn mãi ngát tình/ là tình Hương Giang
áo bay ngược chuyến đò ngang
vạt lay gió lộng ...vội vàng/ vội vàng tay chẹ..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
2.
ngại ngùng ...chi một câu thề
em qua Thành Nội ...ta về/ ta về Kim Luông
Chiều nay Vỹ Dạ ngóng trông
vắng em Thiên Mụ ...hồi chuông/ hồi chuông vọng buồn...

3.
Tràng Tiền ...mấy nhịp mù sương
Ðêm hoa đăng cũ ...trăng vương/ trăng vương giọng hò
bởi em ...Huế đẹp bài thợ..
nên ta mãi mãi ...vẫn chờ.../ Huế xưạ..