Quê Hương Thanh Bình Lyrics

by Nhật Vũ

1.
Hôm nay quê mình thanh bình
Vàng tươi sắc cờ huy hoàng
Nắng ấm vui đùa với gió xuân
Ðiệu hò khúc hát đêm trăng

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
2.
Tình tang khúc nhạc êm vui
Ðồng quê lúa vàng ngút ngàn
Có tiếng tiêu hoà với tiếng đàn
Reo vang khúc nhạc yêu đời

ÐK:
Có ...có ...tiếng hát vang trong làn gió
Vang ...rền vang ...khúc nhạc thanh bình ...

3.
Hôm nay phố phường tưng bừng
Ðường phố pháo nổ vang trời
Ánh pháo bông đèn đuốc sáng trưng
Rừng cờ phất phới reo vui

4.
Toàn dân nức lòng hân hoan
Hò reo đón ngày thanh bình
Cất tiếng ca rền khắp xóm làng
Hoan ca khúc nhạc thanh bình ...