Quê Hương Tuổi Thơ Tôi Lyrics

by Từ Huy

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy trẹ
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôị
Ðường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấỵ
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết baọ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tôi xa quê hương, bao năm tháng quạ
Nhưng trong trái tim không bao giờ xạ
Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.
Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồỉ
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thợ
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngàỵ
Ngày ấy đâu rồỉ
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thợ
Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nàọ
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồỉ
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồỉ