Bụi Phấn Lyrics

by Phạm Trọng Cầu

Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơị
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy ...

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên ?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ ...