Ai Ði Ngoài Sương Gió Lyrics

by Nguyễn Văn Ðông

Hôm nao nhìn lá úa rụng lác đác bên sông
Mây trôi về viễn xứ gợi tiếc nhớ bâng khuâng
Thương ai ngoài sương gió vì đất nước quê hương
Ra đi chốn sa trường vui kiếp phong sương
Thương ai vì non nước đời lính chiến gian lao
Ðêm đêm nhìn tay súng lòng nghĩ đến mai sau
Thương ai vì sông núi mà khóac lấy chinh y
Thương ai mãi thương ai

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thương ai đã thuong ai rồi
Dù tháng năm dần trôi dù lá hoa tàn phai
Lòng vẫn nhớ thương ai
Thương ai ... Mãi mãi thương ai
Như gió vẫn thương trăng
Như bướm vẫn thương hoa
Thương ai vẫn thương ai hoài
Thương ai lòng mong ước ngày đất nước yên vui
Mênh mang tình trăng nước đường lối cũ trăng soi
Anh đi về nơi ấy tìm những phút vui xưa
Thương ai vẫn thương hoài
Muôn kiếp không phai
Anh đi về nơi ấy tìm những phút vui xưa
Trông nhau mà không nóí lòng hết thấy bơ vơ
Anh đi về lối ấy tìm lấy bóng em thơ
Thương ai mãi thương ai