Ðêm Giã Từ Ðà Lạt Lyrics

by Trần Quan Long

Năm nay xư`[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
lạnh giao mùa sơ`m
Gio` lạnh đêm tàn đã thoa`ng qua
Trong a`nh đèn đêm đêm ngà nằm
Ngậm ngùi ta nhơ` chuyện xa xưa
Ta đã say mê điệu nhạc buồn
Ðàn lên người nghệ sĩ cô đơn
Ha`t lên tiê`ng ha`t buồn xưa cũ
Ðể gợi lòng người thương nhơ` thương
Vẫn a`nh đèn đêm đêm ngà ngọc
Ai dìu ai qua bươ`c lâm thôn
Ðàn ai re`o ră`t từng cung bậc
Ai oa`n chi ai điệu rã rời
Xin được mời em một bản này
Rồi mai hai ngả sẽ chia tay
Rồi mai trên nẻo đường sương gio`
Kỷ niệm vơi đầy trong mă`t say
Ðà lạt về khuya sương xuô`ng lạnh
Vai gầy nghe thiê`u một vòng tay
Bờ môi thèm thuồng từng hơi â`m
Nỗi nhơ` niềm thương châ`t ngập đầy