Bài Không Tên Số 15 Lyrics

by Vũ Thành An

PK 1:
Ngày nào ta còn có nhau
Biết đâu mai sau đẹp xấu
Dòng đời vui buồn trôi mau
Thoáng đây đã bạc mái đầu
Tình nào đã hằn vết đau
Cứa sâu con tim nhỏ máu
Người tình xưa giờ nơi đâu
Bóng kim thăm thẳm rừng sâu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bridge:
Người đi, người đi !
Ðể lại tạ.. cuồng sị..
Người đi! Người đi !
Chết trong ta một kỳ...
Giờ đâỵ.. sự sống...
Phá tan hoang hoài vọng
Mùa đông gần tới
Còn gì nữa trông mong !!!

PK 2:
Ðoạn đường xưa người tiễn ta
Mãi tô in sâu vào nhớ
Nửa đời vẫn còn ngu ngơ
Tóc khô phiêu dạt bến bờ
Còn một nhịp cầu bước qua
Ðáy sông sao thăm thẳm quá
Biển đời dẫu còn phong ba
Vẫn ta, vẫn chỉ mình ta ... !