Bằng Lăng Tím Lyrics

by Vũ Hoàng

Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
mà đượm màu tím biếc,
em đi qua bâng khuâng chợt tiếc,
ôi màu mực tím năm nàọ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió.
Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phaị
Tóc ngang vai, tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ.
Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngợ..

Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng.
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng.
Ôi nhớ màu mực tím ngày thợ

( => từ đầụ.... )
( lập lại đoạn cuối )