Mùa Hè Sinh Viên Lyrics

by Hoàng Tiến

Tạm biệt gh[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ế nhà trường ta lại đến với mùa hè xanh,
xanh biển xanh rừng, xanh cây xanh lá.
Bàn chân ta qua xanh miền đất lạ,
đi trong cuộc đời xanh những bài cạ
Ðời sinh viên như những trang thơ,
mùa hè xanh cho ta những ước mơ ...
Ðời sinh viên nhưng chuyến đi xa,
mùa hè xanh yêu tha thiết quê nhà,
những miền quê đang chào đón.
Từng đàn em thơ mong ngóng,
ngại gì sương gió khó khăn nề chị