Bài Không Tên Số 36 Lyrics

by Vũ Thành An

[ Em - 2/4 ]

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ta quấn quanh vào những đam mê
Ta buộc ta vào những dây thề
Từng hạn kỳ loay hoay bước đi
Từng hạn kỳ loay hoay bước đi
Ta lần theo con dốc tình yêu
Ðời đổ xiêu ngả nghiêng đã nhiều
Nằm bên đây chờ tin bên ấy
Như lá rừng nhớ rừng chiều nay
Câu nghìn năm nhện đã giăng tơ
Ðã lùa ta vào chốn lao tù
Ðời dật dờ chung thân bơ vơ
Ðời dật dờ chung thân bơ vơ
Ta thương ta ta xót đời ta
Nửa đời ta còn chi nữa chờ
Chờ ai đây mở đôi môi khóc
Thương khóc mình khóc đời quạnh hiu