Ðại Lộ Hoàng Hôn Lyrics

by Y Vân

1.
Người . . . về người đi . . . hoàng hôn . . . một lối
Ðường một đưòng hai . . . chiều đưa vào tối
Trời . . . cao và gió . . . đầy
Hàng . . . cây cùng ghế . . . dài
Nào ai lẻ bóng ?
Nào ai thành đôi ?

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
2.
Ðời . . . mình là con . . . tàu qua . . . nhiều lối
Mà thăng trầm như . . . trùng dương nổi sóng
Trời . . . mây một lớp . . . thành
Biển . . . khơi một nỗi . . . niềm
Bàn tay còn trắng
Lòng không tình thương

Ðiệp khúc
Gió . . . băng . . . gối mộng
Sương trắng . . . chăn mơ
Gió khua ngõ hồn
Mưa . . . ướt . . . tâm tư
Biết ai . . . tâm sự
Ghế . . . lạnh lùng chờ
Những chiều . . . vàng mờ

3.
Ðại . . . lộ hoàng hôn . . . hồn hoa . . . ngập nắng
Thời gian thường vô . . . tình theo đời sống
Ngày . . . xanh thì khuất . . . dần
Chiều . . . rơi nhuộm tóc . . . vàng
Mà trong lòng thấy
Còn thiếu tình thương